Какво е Електронен фиш?

Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени в Закон за движението по пътищата (ЗДвП) или въведени със допълнителен пътен знак. Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление…
Прочетете още


21/08/2021 0