Гражданска отговорност на автомобилистите

За всеки собственик или водач на моторно превозно средство регистрирано в България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна. С нея се застрахова отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Покритието и лимитите на отговорност по застраховка ГО са регламентирани в Наредба 49 на Комисията…
Прочетете още


08/10/2021 0