Полезно – Помощ за пострадали при автомобилни катастрофи

Категория: Полезно

Гражданска отговорност на автомобилистите

За всеки собственик или водач на моторно превозно средство регистрирано в България, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна. С нея се застрахова отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Покритието и лимитите на отговорност по застраховка ГО са регламентирани в Наредба 49 на Комисията…
Прочетете още


08/10/2021 0

Какво е Електронен фиш?

Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени в Закон за движението по пътищата (ЗДвП) или въведени със допълнителен пътен знак. Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление…
Прочетете още


21/08/2021 0
BGtop