Помощ за пострадали при автомобилни катастрофи – финансова помощ за пострадали при ПТП

Помощ за пострадали при автомобилни катастрофи

Ние помагаме на пострадали при пътнотранспортни произшествия, като им осигуряваме незабавна финансова и правна помощ

Подкрепа за пострадали в катастрофи  и техните близки

Кой може да разчита на нашата помощ?

Всички участници в пътното движение – пострадали в пътнотранспортни произшествия, с изключение на виновния водач. Това са останалите водачи на МПС, пътници, пешеходци, колоездачи и др. При смъртен случай- всички близки роднини на загиналия – деца, родители, съпруг или съпруга, или лице което е живяло във фактическо съжителство с починалия.

Автомобилните  катастрофи се случват  внезапно и неочаквано за участниците в тях. Много  често те биват  с тежки последствия –  загинали хора, сериозни телесни наранявания, значителни  повреди по превозните средства.  В  изключително трудно положение се оказват близките на загинали след сполетялата ги трагедия. Те имат нужда от всестранна и незабаван помощ , в това число финансова- за  консултации с психолог, средства за погребение и др. Понякога в следствие  на катастрофа е наложителна и  незабавна животоспасяваща операция. В резултат от физически наранявания  много хора  губят своята работа и доходи. Попаднали в такава ситуация те се нуждаят  спешно от  финансови средства, каквито не са предвиждали. 
Според Закона за движение по пътищата  застрахователя по Гражданска отговорност за автомобилистите е длъжен да покрие  всички разходи на пострадалите в пътнотранспортни произшествия (извън виновния водач на МПС). Но процедрурата по  получаване на застрахователно обезщетение трае няколко  месеца, понякога  години. Нашата  Асоциация е специализирана в оказване на незабавна  финансова помощ на пострадалите в  труден за тях момент, когато имат спешна нужда от средства.

Най често задавания въпрос :  От къде идват средствата които обещавате ?

От застрахователно обезщетение което се полага на пострадали в ПТП според Закона. На база на нашата практика, ние  гарантираме че всяко невиновно пострадало лице ще получи справедливо и максимално обезщетение за понесени имуществени и неимуществени вреди. Ние не само  обещаваме, а  веднага изплащаме на нашите клиенти част от полагащото се обезщетение.

Вашето ПТП

В случай че вие или ваш близък сте пострадали в ПТП, можете да запълните формата, за да получите обаждане от регионален представител на Асоциацията    неда

    BGtop